Dane klimatyczne
Dodane przez pawel dnia Grudzień 01 2016 00:00:00
STO Zadanie domowe dla klas I. Klimaty i krajobrazy Ziemi.
Termin wykonania: wtorek 14.02.2017r.
Należy wykonać klimatogram i rysunek dla każdej strefy krajobrazowej.
Typy krajobrazów i dane do klimatogramów podane są tutaj.
Sposób wykonania czytaj dalej...Treść rozszerzona
W zeszycie po lewej stronie rysujemy jeden pod drugim dwa kwadraty o bokach 10 cm.
Nie wolno rysować następnych kwadratów na stronie obok, ma pozostać pusta. Żeby narysować następne kwadraty, trzeba obrócić kartkę!

W górnym kwadracie na podstawie danych z tabeli należy narysować mniej więcej w środku- tak żeby sie wszystko zmieściło - klimatogram według podanych na lekcji wymiarów: na skali temperatury 1cm - 10 st.C, na skali opadów 1cm - 100mm opadów. /Proszę nie sugerować się obrazkiem przy tytule./
Rysujemy wszystko ołówkiem i kredkami!

Nad każdym klimatogramem należy podać:
- nazwę miejsca,
- dokładne współrzędne geograficzne. Obie! W tabeli podana jest tylko szer. geogr. Do określenia długości geograficznej trzeba użyć atlasu lub internetu.
Obok górnego kwadratu , ale już na zewnątrz poza ramką trzeba dopisać:
- nazwę strefy klimatycznej,
- nazwę typu krajobrazu.

W dolnym kwadracie trzeba narysować typowy dla danego miejsca krajobraz naturalny. /Krajobrazy naturalne były w szkole podstawowej./ Czyli najbardziej typowe zwierzęta, rośliny i inne charakterystyczne elementy np. dla pustyni będą to wydmy itd. Polecam podręcznik - poszukajcie, tam wszystko jest. Albo Wikipedia lub Google/Grafika.
Nie wolno rysować krajobrazów antropogenicznych - czyli stworzonych przez człowieka np. piramidy.
Rysując obrazek należy dokładnie sprawdzić gdzie znajduje się dane miejsce, żeby np. dla krajobrazu pustyń lodowych nie narysować kry lodowej z niedźwiedziem polarnym, ponieważ w tabeli jest - Biegun południowy, a nie północny i tam ich akurat nie ma. Lub baktriana zamiast dromadera na pustyni w Egipcie.

Taki schemat dwóch kwadratów powtarzamy dla każdego krajobrazu podanego w tabeli, czyli 9 razy.