testy powt kl 3
Dodane przez pawel dnia Marzec 05 2017 21:54:50
Powtórka do egzaminu dla klas 3

Testy wielokrotnego wyboru jako powtórka, czyli możliwa więcej niż jedna odpowiedź lub jej brak. Loginem w karcie odpowiedzi jest litera klasy i numer z dziennika np. B07. A dla STO skrót STO i numer z dziennika np. STO16. Obok linków podane są terminy oddania każdego z testów. Karty odpowiedzi z błędnym loginem lub oddane po terminie nie będą sprawdzane. Oczywiście pracujecie na ocenę. W sobotę po każdym teście publikowane będą odpowiedzi.
Tu sa do pobrania Karty odpowiedzi do testów, na innych odpowiedzi nie przyjmuję!
Test 1.1. i Test 2. 10 marca
Test 1.17 marca
Test 3. 24 marca
Test 4. 31 marca
Test 5. 7 kwietnia