Wody Polski i Europy mapy
Dodane przez pawel dnia Listopad 27 2018 00:00:00
Zadanie dla klas III Gim i VII SP. Wody powierzchniowe Polski i Europy

Pobrać i wydrukować mapy konturowe. A następnie uzupełnić o nazwy rzek.
Klasa III gimnazjum tylko Polska, a klasa VII SP obie mapy.
Linki do map:
Sieć rzeczna Europy
Sieć rzeczna Polski