Prezentacje dla klasy 2sLO
Dodane przez pawel dnia Wrzesień 08 2020 00:00:00
Prezentacje dla klasy 2sLO rozszerzenie

Linki do prezentacji z działu Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne
1. Budowa wnętrza Ziemi
2. Minerały i skały
3. Tektonika płyt litosfery
4. Ruchy górotwórcze
5. Plutonizm i wulkanizm
6. Trzęsienia ziemi, ruchy epejrogeniczne i izostatyczne
7. Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanów
8. Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi
9. Kronika dziejów Ziemi
Linki do prezentacji z działu Procesy egzogeniczne
1. Wietrzenie
2. Ruchy masowe
3. Procesy krasowe
4. Rzeźbotwórcza działalność rzek
5. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów
6. Rzeźbotwórcza działalność wiatru
7. Rzeźbotwórcza działalność morza