Test klasa III środowisko przyrodnicze Polski
Dodane przez pawel dnia Listopad 13 2018 00:00:00
Testy dla klas III Gim i VII SP - Środowisko przyrodnicze Polski.

W ramach przygotowania do pracy klasowej przypominam o:
- przećwiczeniu współrzędnych geograficznych, rozciągłości południkowej i równoleżnikowej oraz czytania mapy - hipsometria,
- przejrzeniu /i zrobieniu !!!/ poniższych materiałów.
1. Test przykładowy 1 oraz mapa i rysunki do testu 1
2. Test przykładowy 2 oraz mapa i rysunki do testu 2
3. Kartkówka Wody Polski     4. Kartkówka Klimat Polski